Woonvisie Amsterdam en wonen voor ouderenWoonvisie Amsterdam tot 2020: Wonen in de Metropool

De Gemeente heeft de Woonvisie samen met de partijen die het beleid uiteindelijk gestalte geven: woningcorporaties, marktpartijen, belangenbehartigingsorganisaties en uiteraard met bewonersorganisaties in Amsterdam.

Met deze visie richt het woonbeleid zich op een veel gevarieerdere groep dan tot nu toe gebeurde. Het accent ligt niet meer exclusief op de laagste inkomens. Amsterdam is een stad voor iedereen.

In de woonvisie

— wordt Amsterdam in zijn regionale context bezien;

— worden de Amsterdamse ambities per woningmarktgebied geanalyseerd;

— de knelpunten op een rij gezet, en worden er keuzes gemaakt.

Kern van het Amsterdamse woonbeleid

Amsterdam blijft de ongedeelde stad, maar Amsterdam wil ook Topstad , Emancipatiestad, een Zorgzame Stad zijn. In de woonvisie wordt een balans gevonden tussen al deze ambities. Welke ambitie ook de nadruk krijgt, het uitgangspunt bij elke ambitie is helder: mensen maken de stad!

woonvisie Amsterdam voor ouderen

In de Stedelijke Woonvisie Amsterdam komen ook de ouderen aan bod en dit wordt o.a. weergegeven onder het kopje Zorgzame Stad:

“Ouderen en kwetsbare groepen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en aan de samenleving deelnemen.”

— Realiseren van woonservicewijken met voldoende aanpasbare woningen;

— Zorgwoningen en goede voorzieningen;

— Zoveel mogelijk aanpasbaar bouwen in de nieuwbouw;

— Aanbod van diverse vormen van collectief wonen;

“In heel dit gebied is er veel behoefte aan geschikte ouderenwoningen en zorgvoorzieningen. Veel mensen blijven in hun eigen ongeschikte woning tot het echt niet anders kan. Door een aantrekkelijk aanbod voor wat jongere senioren te creëren komt er meer doorstroming uit andere woningen en hebben ouderen meer mogelijkheden om in hun eigen omgeving te blijven wonen. Er zijn weinig nieuwbouwlocaties meer te vinden in dit gebied. De opgave is dan ook om complex- of pandgewijs bestaande woningen geschikt te maken voor senioren en om in de nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk aanpasbaar te bouwen, zowel in de dure als in de sociale sector.

Veel senioren hebben wel een toegankelijke woning nodig, maar zijn niet direct aangewezen op volledig aangepaste of aanpasbare woningen. Een woning die volgens de normen van Woonkeur gebouwd wordt, is in de centraal stedelijke zone al snel te duur, met name door de benodigde oppervlakte. Amsterdam wil daarom werken aan aangepaste afspraken voor geschikte seniorenwoningen in de centraal stedelijke zone. Daarmee wordt de realisatie van meer van deze woningen in de centraal stedelijke zone haalbaar.”

“De opgave voor de zorgzame stad in dit vooroorlogse deel van de woningvoorraad is vergelijkbaar met die in de centraal stedelijke zone. In de hele vooroorlogse stad is er veel behoefte aan geschikte ouderenwoningen en zorgvoorzieningen. Veel mensen blijven in hun eigen ongeschikte woning tot het echt niet anders kan. Door een aantrekkelijk aanbod voor wat jongere senioren te creëren komt er meer doorstroming uit andere woningen en hebben ouderen meer mogelijkheden om in hun eigen omgeving te blijven wonen. Er zijn weinig nieuwbouwlocaties meer te vinden in dit gebied. De opgave is dan ook om complexgewijs bestaande woningen geschikt te maken voor senioren en om in de nieuwbouwprojecten alleen nog aanpasbaar te bouwen, zowel in de dure als in de sociale sector.”

Het beleid is voortdurend in beweging om dit beleid te volgen kunt u op de website van de gemeente Amsterdam op het terrein van ouderenhuisvesting beleid en berichten volgen via de link naar de hoofdpagina 

Op deze hoofdpagina zijn meerdere downloadbare documenten te vinden waaronder:

— Programma plannen ouderenhuisvesting

— Brochure ouderen wonen in de stad

— Richtlijnen aanpasbaar bouwen

— Verhuisregelingen

Meer informatie 

Ook veel informatie is te vinden in het document woonagenda 2025, deze agenda kunt u downloaden via deze link  (0,4 mb)

Het bestuur volgt de ontwikkelingen zo nauwgezet mogelijk, treft u informatie aan die u van belang vindt plaats dan een reactie op deze pagina!!!

1 thought on “Woonvisie Amsterdam en wonen voor ouderen”

  1. Ik merk ook dat ouderen om mij heen het belangrijk vinden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit geldt denk ik ook voor mindervaliden en mensen met een beperking. Hopelijk wordt het aanbod aan huizen groter de komende tijd. Gelukkig lees ik ook veel over nieuwe initiatieven.

Comments are closed.