Woonconcept Akropolis-complexAkropolis-complex als antwoord op huisvestingswensen van 50-plussers

De continue groei van het aantal ouderen dat op zoek is naar geschikte huisvesting was voor ons aanleiding tot gespreksronden en onderzoek naar de huisvestingswensen van 50-plussers Hoe willen en kunnen mensen in deze leeftijdsfase prettig wonen? Dit heeft geleid tot een zeer interessant concept voor levensloopbestendig wonen.

De vereniging Akropolis heeft ten doel: Het voorbereiden en het (doen) realiseren van één of meer Akropolis-complexen voor levensloopbestendig wonen in de regio Amsterdam.

Doelgroep 50-plussers

Oorspronkelijk uitgangspunt voor een Akropolis-complex is een gebouw voor 50-plussers met facultatief alle zorg in en om het huis. Een eigen huis, met alle daarbij behorende voorzieningen waar iemand de rest van zijn of haar leven kan blijven wonen, ook als iemand ziek of hulpbehoevend is. Een gebouw dat onderdeel uitmaakt van iemands eigen buurtje, waar sociale contacten makkelijk te leggen en vanzelfsprekend zijn. De woningen voldoen minimaal aan de richtlijnen aanpasbaar bouwen zie hieronder:

Aanvullend op deze richtlijnen is meer gedetailleerde informatie beschikbaar over aanpasbaar bouwen op bouw advies toegankelijkheid http://www.batutrecht.nl/

De 50-plussers uit onze doelgroep hebben een aantal algemene kenmerken. Ze houden van een gemengde dynamische omgeving, met een mix van allerlei soorten mensen. Jong en oud, arm en rijk. Belangrijk hierbij is dat de leefomgeving als een “normale” sociale omgeving wordt ervaren. De mensen zijn actief en hebben een open levenshouding. Zij staan open voor ideeën van anderen. Hierdoor is er een binding met de mensen, de activiteiten en de voorzieningen in de buurt. Men zoekt naar sociale contacten en vindt het prettig als dit gefaciliteerd en aangemoedigd wordt. Maar ook is er bij deze leefstijl op zijn tijd behoefte aan rust en privacy.

Op jezelf zijn, maar toch met elkaar

Dit betekent dat (afhankelijk van de schaal van het complex) er naast de 50-plus bewoners uit de primaire doelgroep ook mensen uit andere doelgroepen in het gebouwencomplex kunnen wonen.

Gebouw in de stad, wensen locatie

Bij dit woonconcept dient de directe omgeving van het complex te voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. De omgeving dient:dynamisch te zijn, waardoor het leggen van sociale contacten makkelijker wordt;

* optimaal bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer;

* (zorg)voorzieningen en winkels in de directe nabijheid te hebben;

* onderdeel uit te maken van de stad;

* licht en lucht, contact met de natuurlijke elementen te hebben.

5 thoughts on “Woonconcept Akropolis-complex”

  1. Beste mevrouw Dishoeck,
   de woningen die wij nastreven zijn gebaseerd op een onder onze leden gehouden enquete. Dat zijn 2-3 kamer woningen, in grootte variërend van 50-70m2 gebruiksoppervlak. In de Akropolistoren zijn de woningen ca 70m2.
   met vriendelijke groet,
   Han Steketee

  1. Beste Anja Gans,
   als het om sociale huur gaat moet U in Amsterdam ingeschreven staan en bij Woningnet aangemeld zijn, voor de middeldure huur lijken er geen belemmeringen te zijn, maar dat moet nog worden uitgezocht en is mogelijk nog afhankelijk van nadere voorwaarden,
   met vriendelijke groet,
   Han Steketee

Comments are closed.