Onderzoek onder de leden algemeen en woonwensenOmdat wij als bestuur meer wilden weten wat er bij onze leden leeft hebben wij in februari van 2020 een enquete gehouden. De enquete bestond uit een uitgebreide vragenlijst waarop de leden konden reageren.

Onderwerpen

De vragenlijst bestaat uit een aantal algemene vragen zoals leeftijd, geslacht, voorkeur voor bepaalde woonvormen en type woonvormen.

Verder werd gevraagd of leden een voorkeur hadden voor huren of kopen (zelf mee investeren), wat de bijdrage van leden in woonprojecten zou kunnen zijn etc.

Vervolgens is iets gevraagd over de inkomenspositie, welk type woning wordt achtergelaten bij verhuizen en welke woonwensen men heeft.

Voor de volledige (oningevulde) kunt u klikken op de vragenlijst of op het zwarte vlakje om deze te downloaden

De enquete is uitgezet onder 290 leden, er zijn 42 bruikbare ingevulde lijsten ingezonden. De kenmerken van de respondenten zijn verzameld zodat een achtergrondbeeld ontstaat over de respondenten.

Verder is gevraagd naar de gewenste samenstelling van de woonvorm, het eigenaarschap (huren van een derde partij of investeren in een eigen wooncoöperatie) Een belangrijke uitkomst was dat 75% bereid is te investeren (onder voorwaarden)

De gewenste nieuwe woning naar sector is redelijk evenwichtig verdeeld over verschillende sectoren (sociaal, middenhuur en vrije sector)

67% van de respondenten geeft aan binnen 5 jaar te willen verhuizen

Motivatie

Het merendeel vindt het sociale aspect van een project belangrijk, 76% staat open voor het delen van voorzieningen en 81% voor gezamenlijke activiteiten.

De open vraag over de reden van interesse in gemeenschapswonen laat een grote verscheidenheid zien, maar veel genoemd worden: Levensbestendig, gelijkgestemden, sociale gemeenschap, wederkerigheid, respectvol en positief leefklimaat 76% kan actief benaderd worden voor projecten en 100% heeft ingestemd met verwerken van deze gegevens

Voor de presentatie kunt u klikken op de enquete-vaa-maart-2020 en op het zwarte vlakje om deze te downloaden