2000 geclusterde woningen voor ouderenOp 1 juli werd de intentieverklaring getekend

Citaat uit de verklaring:

De gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen slaan de handen inéén om meer geclusterde ouderenwoningen te realiseren. Geclusterde ouderenwoningen helpen Amsterdamse ouderen prettiger en langer zelfstandig te leven. Dit is een ambitie die wij onderschrijven en waarvoor we elkaar nodig hebben. Wij hebben deze intentieverklaring opgesteld om deze ambitie waar te maken 

Met het ondertekenen van deze intentieverklaring is het de bedoeling dat er in de periode 2020 tot 2025 2000 geclusterde woningen in specifieke woonvormen voor ouderen worden gerealiseerd. 

De volledige tekst van de intentieverklaring kunt u hier inzien

Intentieverklaring Geclusterd Wonen voor Ouderen in Amsterdam

De intentieverklaring is mede ondertekend door Rob Bakker van Akropolis. De activiteiten rondom deze verklaring zullen naar alle waarschijnlijkheid starten in september 2020.

Hieronder een deel van de ondertekenaars na de bijeenkomst op gepaste afstand…. Rob Bakker is de 2e persoon vanaf links

 

Ook in de de pers is aandacht besteed aan deze gebeurtenis voor het artikel klik hier

Daarbij is het bestuur van de Akropolistoren ook geïnterviewd voor het artikel klik hier