Wooncoöperaties krijgen meer ruimte in het huisvestingsbeleid van Amsterdam vanaf 1-1-2021Wooncoöperaties krijgen iets meer speelruimte

Amsterdammers kunnen zelf een wooncoöperatie opzetten. Binnen een coöperatie gaan de bewoners zelf over het beheer en bestuur van de woongemeenschap. Ze krijgen meer ruimte om zelf hun medebewoners te kiezen; tot dusver werd dat veelal via een uitzonderingsstatus geregeld. Maar er blijven wel beperkende regels. Zo geldt voor woningen in particuliere wooncoöperaties een inkomenseis en hebben gezinnen voorrang op middeldure huurwoningen van tenminste 61 vierkante meter met tenminste drie kamers. Voor woongemeenschappen van ouderen en woon-zorggemeenschappen in het corporatiebezit gaat het college eenduidige toewijzingsregels invoeren. Bij een verhuizing krijgen zij de mogelijkheid om binnen de inkomens- en doelgroep van de woongemeenschap een nieuwe bewoner te kiezen uit een lijst van kandidaten op WoningNet.

Bron NUL 20 / november 2020

Dit is goed nieuws voor de leden van Akropolis, de uitzonderingsstatus komt te vervallen. Het bestuur heeft nog wel een aantal kanttekeningen die we zullen proberen in te brengen, overigens wij kennen de definitieve tekst nog niet…..

De gemeenteraad behandelt dit onderwerp naar verwachting in december 2020.