Akropolis in het NieuwsDe website Duurzaam Amsterdam heeft op 21 april 2021 een interessant artikel gewijd aan Akropolis IJburg, altijd de moeite waard om even te lezen. Voor het bericht en meer informatie over de site klik hier

De Website Humanistisch Verbond heeft op 7 april 2021 een bericht geplaatst over het project IJburg, waarin de oproep tot deelname nogmaals is gepubliceerd, Voor het bericht klik hier

Nul 20 24 maart onder de rubriek Nieuws

Is een bericht verschenen over het project Akropolis IJburg. Daarin wordt kort de situatie rondom het project Akropolis IJburg toegelicht. Wij hopen dat het project een vliegende start mag hebben en dat zich veel belangstellenden aanmelden voor dit meergeneratie project. Wij vinden het een mooie uitdaging om op een klein schaalniveau meergeneratiewonen te kunnen realiseren met onze partner Woon Coöperatie IJburg. Het artikel vindt u hier

Het Platform Amsterdamse wooncoöperaties is sinds enige tijd weer actief en heeft inmiddels ook een website waarop de doelstellingen en alle leden staan vermeld. Ook Akropolis is actief binnen het platform en Ruud Grondel is lid van het dagelijks bestuur. Het bestuur van het Platform is momenteel druk doende om de condities voor het realiseren van een woonvorm door wooncoöperaties meer te faciliteren door onder meer met de Gemeente Amsterdam te bezien hoe coöperaties beter gefaciliteerd kunnen worden.

In het septembernummer van NUL 20 (nr 104 september 2020 zijn twee berichten verschenen over de Vereniging Akropolis en de Akropolistoren. Het eerste bericht gaat over Drie jaar Akropolis toren waarin Marion Mulder wordt geïnterviewd over de beheer coöperatie en dat Akropolis op zoek is naar meer locaties en dat de vereniging Akropolis meedoet meedingt naar twee locaties tbv een wooncoöperatie. (zie de website) De link naar het desbetreffende artikel vindt u hier. Meer informatie over de twee locaties vindt u op een ander deel van onze website. Het tweede bericht is in hetzelfde nummer verschenen met als titel Zonder Corporatie lukt het niet. Dit artikel beschrijft de zoektocht van lopende initiatieven om tot realisatie van woongemeenschappen voor senioren te komen. Enkele vergelijkbare initiatieven hopen nu met steun van corporaties lopende plannen vlot te kunnen trekken. Analoog aan de situatie waarin door Akropolis samen met de Alliantie en de gemeente voor de vereniging de Akropolistoren kon worden gerealiseerd. In dit proces ontwikkelt de Corporatie het project en beheert de wooncoöperatie (beheercoöperatie) later het gebouw. Een situatie die op meer plekken wenselijk is gezien de inspanningen die bewoners moeten leveren bij het tot stand komen van een wooncoöperatie. Reden waarom het bestuur van Akropolis zich ook nadrukkelijk voor deze vorm zal inspannen, zie ook de tekst waarin Rob Bakker onze voorzitter de mening van het bestuur verwoordt. Het van de grond krijgen van een initiatief vergt heel veel van betrokkenen. Het is belangrijk dat wordt samengewerkt en synergie wordt gezocht en bevorderd en energie niet verloren gaat in onnodige concurrentie. De link naar het desbetreffende artikel vindt u hier