Zoom ALV 22 november 2021Vanwege de Covid-19 vergadering heeft het bestuur besloten dat de ledenvergadering met behulp van Zoom wordt georganiseerd. Wij vinden dit jammer, maar na onderzoek is gebleken dat er geen goede mogelijkheden zijn om de vergadering fysiek te organiseren. Alle leden hebben een uitnodiging via de mail ontvangen.

Het is een belangrijke vergadering voor de continuïteit van de VAA.

Het huidige bestuur is nu enige tijd aan de slag en wij constateren dat:

De VAA eigenlijk behoorlijk succesvol is (2 concrete projecten) in 5 jaar tijd en dat er volop kansen liggen in Amsterdam

Tegelijkertijd zien wij :

Dat het acquireren, trekken en vormgeven van projecten (te) veel vraagt van een klein vrijwilligers bestuur en dat de achterban van de VAA te klein is en moeilijk in beweging komt.

Van het huidige bestuur hebben Martin Veenendaal en Larry Bath aangegeven te willen stoppen. De overige bestuursleden hebben de afgelopen periode getracht het bestuur te versterken met nieuwe kandidaten.

De beoogde 3 nieuwe bestuursleden zijn echter om een aantal redenen afgehaakt met als belangrijkste oorzaak dat er te weinig initiatief en participatie vanuit de leden plaats vindt.

Herhaalde oproepen onder de eigen leden hebben geen nieuwe kandidaat bestuursleden opgeleverd.

Mocht U zich alsnog willen aanmelden dan kan dit te allen tijde !!!

Gezien het bovenstaande heeft het bestuur de volgende koers bepaald:

Tot de zomer van 2022 blijven de huidige bestuursleden in functie waarbij de dagelijkse gang van zaken zal worden waargenomen door Han Steketee, Ruud Grondel en Rob Bakker.

In deze periode wordt onderzocht of de VAA ingebed kan worden in een verwante organisatie, zoals de LVGO.

De VAA zou hierin wellicht een afdeling Amsterdam kunnen vormen. Ook andere samenwerkingsverbanden zullen worden onderzocht.

In deze periode zullen de activiteiten van de vereniging verder beperkt zijn. Rob Bakker en Han Steketee zullen overigens zolang het noodzakelijk is in ieder geval betrokken blijven bij Akropolis IJburg.

Als er tegen de zomer geen duidelijk perspectief is ontstaan dan zullen wij voorstellen de vereniging op te heffen.

In de ledenvergadering zullen wij hier uitvoerig op ingaan.

Vindt u het voortbestaan van de vereniging van belang en wilt u daaraan bijdragen dan nodigen wij u van harte uit om uw ideeën in te brengen.

NB het jaarverslag over 2020 van het bestuur kunt u hier downloaden of bekijken