ALV op 28-06-2022!Belangrijk

Op de vorige ledenvergadering heeft het bestuur het volgende voorgelegd:

 • Dat de VAA eigenlijk behoorlijk succesvol is (2 concrete projecten in 5 jaar tijd),
 • Dat er volop kansen liggen in Amsterdam (de gemeente zet vol in op coöperatief wonen, met name voor ouderen)

en tegelijk

 • Dat het acquireren, trekken en vormgeven van projecten (te) veel vraagt van een klein vrijwilligers bestuur, en
 • Dat de achterban van de VAA te klein is en moeilijk in beweging komt (van het project op IJburg is de helft van de woningen geoormerkt voor 55 plus, hier zijn initieel 4 VAA leden op afgekomen).
   
  Gezien bovenstaande heeft het bestuur als volgt haar koers bepaald.
  Tot de zomer 2022 blijven de huidige 5 bestuursleden in functie waarbij de dagelijkse gang van zaken zal worden waargenomen door Han Steketee, Ruud Grondel en Rob Bakker.
  De periode tot de zomer willen wij gebruiken om te onderzoeken of de VAA ingebed kan worden in een verwante organisatie, zoals de LVGO. De VAA zou hierin wellicht een ‘afdeling Amsterdam’ kunnen vormen. De LVGO heeft een presentatie op de ledenvergadering gehouden. Ook andere mogelijke samenwerkingsverbanden zullen worden onderzocht. In deze periode zullen de activiteiten van de vereniging verder beperkt zijn. Han Steketee en Rob Bakker blijven zolang het nodig is in ieder geval betrokken bij het IJburg project.
  Als er tegen de zomer geen duidelijk perspectief is ontstaan dan zullen wij voorstellen de vereniging op te heffen.

  De ledenvergadering heeft teleurgesteld maar begripvol gereageerd en waardering uitgesproken voor de inspanningen van het bestuur en ingestemd met de bovengenoemde verkenning.

Acties sindsdien.

Rob Bakker en Han Steketee hebben veel tijd gestoken in de voortgang van het tot nu toe succesvolle project Centrumeiland. Hiervan wordt apart verslag gedaan.
Maar voor het onderwerp toekomst VAA kan geconcludeerd worden dat onze waarnemingen die tot bovenstaande conclusie leidden alleen maar zijn bevestigd. Het realiseren van een project als Centrumeiland vraagt een zeer intensieve en vrijwel professionele aanpak. En het lukt maar zeer beperkt om leden actief te betrekken.

Dit bevestigt dat om onze doelstellingen te realiseren een andere aanpak nodig is.

Het wordt nu tijd om de balans op te maken en daartoe organiseren wij een
ALV op 28 juni aanstaande om 1930 uur in Huis van de Buurt, de Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam.

De week ervoor organiseert de VAA samen met LVGO een werkconferentie om te onderzoeken of een Amsterdams Platform haalbaar is. De bevindingen van deze werkconferentie zullen wij met u delen.

Wij verzoeken u de datum, 28 juni te reserveren want u zult begrijpen dat dit een belangrijke bijeenkomst wordt.

Stukken zullen u tijdig worden toegezonden.