Bestuursleden en Vrijwilligers gezocht LAATSTE OPROEP !!!!In de afgelopen ALV heeft het bestuur nogmaals onder de aandacht gebracht dat een grotere inbreng vanuit de leden noodzakelijk is. De vereniging verder brengen vergt inzet op meerdere niveau’s en voor het functioneren van de vereniging is deelname vanuit de leden essentieel!

Bestuur 3 kandidaten afgehaakt

Wij vinden het jammer dat potentiƫle mede bestuurders toch zijn gestopt. Het meedraaien in het bestuur om onze activiteiten verder vorm en inhoud te geven is van essentieel belang. De redenen waarom men na een nadere kennismaking afhaakt is de grote hoeveelheid werk en het niet participeren van leden in de activiteiten.
Het huidige bestuur heeft tot nu toe geen enkele reactie ontvangen indien tijdens de geplande ALV van 28 juni zich geen kandidaten hebben gemeld dan is de konsekentie dat de Vereniging zal worden opgeheven.

Sociale Media en digitale communicatie

Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die ons willen helpen op het gebied van Publiciteit met behulp van verschillende media, zoals Facebook, Twitter of anderszins.

Werkgroep Wonen

De werkgroep wonen bestaat feitelijk niet meer, door verloop zijn er geen vrijwilligers meer die meedoen. Dat betekent dat alle werkzaamheden tav projecten door het bestuur getrokken moeten worden. Dat beperkt in hoge mate de mogelijkheden om aan projecten deel te kunnen nemen.

Hebt U interesse, wij horen graag van u!

info@akropolis-amsterdam.nl