Contact

Contact met Vereniging Akropolis Amsterdam

Belangstelling, lidmaatschap of donateurschap

Onze vereniging staat voor levensloop bestendig wonen voor ouderen. Dat gebeurt in ons beeld het beste in een collectieve vorm. Ouder worden is een proces waarbij in de loop van de tijd contacten en de omgeving veranderen. Voor ouderen is het behoud en/of weer opbouwen van een netwerk binnen een gemeenschap een belangrijk element. Het voorkomt eenzaamheid, zingeving en levensgeluk zijn van hoog belang voor het welbevinden. Op deze site vindt u daar op meerdere plekken informatie over.

Onze vereniging is slechts in beperkte mate in staat om zelf collectief wonen te realiseren. Daarom zoeken wij voor de realisatie van een of meerdere wooncomplexen samenwerking met lokale overheden, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Indien u in een van deze sectoren werkt treden wij graag met u in contact.

Betrokken en actieve leden zijn de kern van iedere vereniging. Daarom stellen wij contact met onze leden ten zeerste op prijs. In de huidige covid periode verloopt dit wat moeizamer dan anders, wij hopen echter over niet al te lange termijn onze leden weer in levende lijve te kunnen ontmoeten. Als u lid wilt worden verwijzen wij u naar onze wordt lid pagina, klik daarvoor hier.

Donatie

Als u ons werk sympathiek vindt en/of als u ons werk wilt steunen dan is het uiteraard mogelijk een eenmalige of jaarlijkse donatie aan de Vereniging te doen. Dit stelt ons tevens in staat om onze doelstellingen te bereiken en wordt zeer op prijs gesteld.

Bankrekening van de Vereniging:

NL48 INGB 0005397400 t.n.v. Vereniging Akropolis Amsterdam.

Postadres + KvK

Vereniging Akropolis Amsterdam

Rooseveltlaan 111-2 1079AH Amsterdam

KvK-nummer 34303230

Aanmelding belangstelling voor Vereniging of andere vragen

info@Akropolis-Amsterdam.nl