Linkpagina

Graag attenderen wij u op andere websites die mogelijk voor u interessant kunnen zijn wanneer u (ook) belangstelling heeft voor de Vereniging Akropolis Amsterdam. Per link is een kleine beschrijving van de website te lezen. Aan de rechterkant is een overzicht van directe linkjes per categorie. De pagina wordt nog uitgebreid !!!

Humanistisch Verbond

Uitgangspunt van het Verbond is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen handelen maar daarnaast ook medeverantwoordelijkheid heeft voor de omgeving en voor anderen. Het Verbond maakt zich sterk voor waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Daarbij staat de keuzevrijheid van individuen en eigen verantwoordelijkheid centraal. Voor meer informatie klik hier

Ouderenhuisvesting in Amsterdam

Programma 2019-2022 van de gemeente Amsterdam op het gebied van huisvesting voor ouderen. Voor meer informatie klik hier

Langer zelfstandig wonen in een geschikte woonomgeving

Ouderen wonen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig, ook wanneer zij minder mobiel worden en meer behoefte krijgen aan zorg. Die omgeving is echter lang niet altijd geschikt om oud in te worden, terwijl het belang van die directe omgeving voor de zelfredzaamheid juist toeneemt. Deze publicatie geeft weer dat vooral in de landelijke gebieden basale voorzieningen zoals de supermarkt, huisarts, apotheek en openbaarvervoerhaltes vaak niet op loopafstand zijn voor ouderen met een afnemende actieradius. Daarbij is het (mantel)zorgvangnet in deze gebieden bovendien vaak klein. Voor meer informatie en het uitvoerige document zie

https://www.pbl.nl/publicaties/langer-zelfstandig-wonen-in-een-geschikte-woonomgeving

Landelijke vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen

De inhoud van de website spreekt voor zich, voor meer informatie zie hieronder

Platform 31

Platform 31 is een Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten. Lees onder andere de stukken van Platform 31 over de wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/over-platform31

ANBO

ANBO is uw gids voor goed ouder worden. ANBO is een belangenbehartiger voor senioren, opgericht in 1900. We behartigen de belangen van onze leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Dat doen we door leden een krachtige stem te geven in landelijke en lokale beleidsbeïnvloeding. We ondersteunen onze leden met kennis, advies en ledenvoordeel. Ons uitgangspunt is: gedeelde belangen gaan voor deelbelangen. We geloven in een maatschappij, waarin een ieders waarde en kwaliteiten tot op hoge leeftijd worden erkend en benut.

https://www.anbo.nl

NUL 20

NUL 20 is een digitaal tijdschrift waarin vele actuele artikelen staan over bouwen en wonen in de metropoll Amsterdam.  Het tijdschrift is gratis, verschijnt maandelijks en u kunt het online lezen en of downloaden. U kunt zich ook abonneren en dan krijgt u een email melding met een koppeling naar het tijdschrift.  Voor NUL20 klik hier