Visie

In het ambitiedocument (toekomstvisie) kunt u de uitgangspunten van de VAA lezen.

Algemeen

Onze visie van op levensloopbestendig wonen is een integrale visie op het leven van mensen, waarin zowel het wonen, het welzijn (“leuke dingen in het leven”) als de eventuele zorg een plaats hebben. Kenmerkend zijn de vier basiswaarden:

– eigen regie;

– eigen activiteit (use it or lose it);

– een “extended family” aanpak; 

(samenspel van bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie en vrienden);

– een positieve grondhouding (ja-cultuur).

De woning

Levensloopbestendig wonen kenmerkt zich door comfortabele voorzieningen dichtbij en midden in de samenleving. Alle woningen zijn volwaardige woningen met twee of meer kamers, derhalve een eigen woonruimte, een badkamer en keuken. De badkamer en het toilet zijn zodanig vormgegeven dat voldoende manoeuvreerruimte aanwezig is, ook indien wonen met thuiszorg noodzakelijk is.  Daarnaast is er bijzondere aandacht voor domotica. Naarmate de de bewoner ouder wordt en zorg nodig heeft of een handicap krijgt, is het mogelijk om in dezelfde woning blijven te wonen. 

Indien de noodzakelijke zorg met thuiszorg niet meer is te realiseren dan kan er een moment ontstaan dat verpleeghuiszorg in een gespecialiseerde instelling noodzakelijk wordt. Dit hangt in hoge mate af van de persoonlijke omstandigheden van de bewoner en dat ligt voor iedere bewoner anders. 

In algemene termen gesteld wordt dit bepaald door de mate waarin thuiszorg te realiseren is.

De voorzieningen

Het complex, waarvan de levensloopbestendige bij voorkeur geclusterde woningen deel uitmaken, heeft ruimten waarvan ook mensen van buiten het complex gebruik kunnen maken. Dit kan alleen vanaf een bepaald schaalniveau worden gerealiseerd (vanaf 60 wooneenheden). Buiten deze ruimte is er onder dit schaalniveau een collectieve ruimte voor de bewoners van de (beheer)coöperatie.  Deze ruimte vervult een kernrol voor het welbevinden van de bewoners.

Andere noodzakelijke voorzieningen liggen op het medische of verzorgende gebied en hebben ook een functie voor de hele wijk: zoals een servicecentrum met dagbehandelingplaatsen, een fysiotherapiepraktijk en praktijken voor logopedie, tandarts en huisarts. Deze voorzieningen dienen wel op loopafstand aanwezig te zijn maar niet  noodzakelijkerwijs in hetzelfde complex.

De buurt

Het is van belang dat een (beheer)coöperatie ontstaat binnen een levendige gemengde buurt met voldoende voorzieningen. Bewoners willen onderdeel zijn van hun buurt. Als Indien het schaalniveau het toelaat kunnen de bewoners van de gehele buurt kunnen gebruik maken van dezelfde voorzieningen als de bewoners van het complex. Zo ontstaat een ondersteuningsstructuur voor de gehele buurt.